ملکهای سوئیت املاک ارم، شیراز


6273380 0711-ساعات تماس: 8:30 صبح الی 17:30 عصر-6273380-09172000414
سوئیت شیراز قصرالدشت5م رهن 700ت اجاره
-زيربنا 40متر
املاک ارم7116273380 0711
23/01/1393جزئیات
سوئیت شیراز پل معالی آب...1م رهن 300ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 12متر
املاک ارم7116273380 0711
21/01/1393جزئیات
سوئیت شیراز گلدشت حافظ3م رهن 400ت اجاره
-زيربنا 60متر
املاک ارم7116273380 0711
21/01/1393جزئیات
سوئیت شیراز خلدبرین6م رهن 550ت اجاره
-زيربنا 50متر
املاک ارم7116273380 0711
21/01/1393جزئیات
سوئیت شیراز جمهوری6م رهن 250ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 50متر
املاک ارم7116273380 0711
21/01/1393جزئیات
سوئیت شیراز قصرالدشت5م رهن 700ت اجاره
-زيربنا 50متر
املاک ارم7116273380 0711
21/01/1393جزئیات
سوئیت شیراز منصورآباد10م رهن
-زيربنا 70متر
املاک ارم7116273380 0711
21/01/1393جزئیات
سوئیت شیراز چهار راه ست...7م رهن 350ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر
املاک ارم7116273380 0711
02/11/1392جزئیات
سوئیت شیراز باهنر جنوبی...13م رهن
-طبقه همکف
املاک ارم7116273380 0711
27/09/1392جزئیات
سوئیت شیراز زند5م رهن 600ت اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 75متر
املاک ارم7116273380 0711
18/06/1392جزئیات
سوئیت شیراز نزدیک به7م رهن 700ت اجاره
املاک ارم7116273380 0711
13/06/1392جزئیات
سوئیت شیراز صنایع1م رهن 300ت اجاره
املاک ارم7116273380 0711
18/04/1392جزئیات
سوئیت شیراز چمران4م رهن 400ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 70متر
املاک ارم7116273380 0711
02/09/1392جزئیات
سوئیت شیراز چمران
املاک ارم7116273380 0711
20/08/1392جزئیات
سوئیت شیراز ریاستی اول2م رهن 300ت اجاره
-طبقه اول
املاک ارم7116273380 0711
22/07/1392جزئیات

طراحی و پياده سازی © هيرا 2000-2013
( تلفن: 02188880508 )

ورود اعضا | ورود مدیریت