ملکهای سوئیت املاک ارم، شیراز


6273380 0711-ساعات تماس: صبح 9-13 * عصر17-20-6273380-09172000414
سوئیت شیراز 933م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 50متر

بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

36488538-----09
19/06/1393جزئیات
سوئیت شیراز شریف اباد1م رهن 100ت اجاره

بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

36488538-----09
19/06/1393جزئیات
سوئیت شیراز بلوار تخت ج...11م رهن 500ت اجاره
-طبقه پیلوت-زيربنا 60متر

بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

36488538-----09
15/06/1393جزئیات
سوئیت شیراز امیرکبیر10م رهن 550ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 44متر

بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

36488538-----09
27/05/1393جزئیات
سوئیت شیراز رودکی 5م رهن 1م اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 85متر
املاک ارم7116273380 0711
31/03/1393جزئیات
سوئیت شیراز شهرک گلستان...5م رهن 400ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 50متر
املاک ارم7116273380 0711
25/05/1393جزئیات
سوئیت شیراز خلدبرین10م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 15متر
املاک ارم7116273380 0711
25/05/1393جزئیات
سوئیت شیراز قصرالدشت5م رهن 650ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 40متر
املاک ارم7116273380 0711
25/05/1393جزئیات
سوئیت شیراز چهار راه ست...7م رهن 350ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر
املاک ارم7116273380 0711
02/11/1392جزئیات
سوئیت شیراز باهنر جنوبی...13م رهن
-طبقه همکف
املاک ارم7116273380 0711
27/09/1392جزئیات
سوئیت شیراز چمران4م رهن 400ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 70متر
املاک ارم7116273380 0711
02/09/1392جزئیات
سوئیت شیراز چمران
املاک ارم7116273380 0711
20/08/1392جزئیات
سوئیت شیراز ریاستی اول2م رهن 300ت اجاره
-طبقه اول
املاک ارم7116273380 0711
22/07/1392جزئیات
سوئیت شیراز زند5م رهن 600ت اجاره
-طبقه چهار-زيربنا 75متر
املاک ارم7116273380 0711
18/06/1392جزئیات
سوئیت شیراز نزدیک به7م رهن 700ت اجاره
املاک ارم7116273380 0711
13/06/1392جزئیات
سوئیت شیراز قدم گاه25م رهن 50ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 40متر

بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

36488538-----09
25/05/1393جزئیات

طراحی و پياده سازی © هيرا 2000-2013
( تلفن: 02188880508 )

ورود اعضا | ورود مدیریت